Page 28 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 28

Madde 127- Bu anasözleşmede aksine açıklama olmayan hususlarda 1163 Sayılı
Kooperatifler Kanunu ile bu kanunun 98. maddesine atfen Türk Ticaret Kanunun genel
hükümleri ile Anonim Şirket Hükümleri uygulanır.

    UYUŞMAZLIK:
    Madde 128- Ortaklarla kooperatif arasında ve ortakların kendi aralarında doğacak
olan uyuşmazlıklar, öncelikle kooperatif genel kuruluna aksettirilir. Genel kurulca halline
imkân bulunmayan uyuşmazlıklar Kooperatifler Kanunun 95. maddesine göre halledilir.
Hakem yolu ile de giderilemeyen uyuşmazlıklar için kazai mercilere başvurulur. Üçüncü
şahıslarla kooperatif arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise kazai mercilerce çözümlenir.

                        DOKUZUNCU BÖLÜM
                       YÜRÜRLÜLÜK HÜKÜMÜ
    Madde 129- Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 29/05/2012 tarih 53 sayılı onayı ile yürürlüğe
konulmuÅŸtur.
    KOOPERATÄ°F KURUCU ORTAKLARI:
    Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır. Peşin
ödedikleri payların tutarı.....................................................................TL’dır.

ORTAK NO SOYADI, Ä°MZA SERMAYE     Ä°KAMET ADRESÄ°
     ADI      TAAHHÃœT
             EDİLEN  ÖDENEN

1

2
3
4
5
6
7

    GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
    Kooperatif kuruluş işleminin tescil ve ilanı ile kuruluş genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere kurucu ortaklar arasında seçilen yönetim kuruludur.
1- Geçici Başkan:
2- Geçici Başkan Yardımcısı:
3- Geçici Muhasip Üye:

GEÇİCİ DENETİM KURULU
1-
2-
3
   23   24   25   26   27   28